Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Trauma

Wyraz trauma pochodzi z języka greckiego i oznacza „ranę”.

Trauma to mentalny skutek nagłego jednorazowego zdarzenia lub serii zdarzeń zewnętrznych, wywołujący czasowe poczucie bezradności i wykraczający poza normalne mechanizmy zaradczo-obronne (van der Kolk, 2000).

Opisywany uraz psychiczny powstaje w wyniku traumatycznych wydarzeń (stresorów), które wykraczają poza stres codzienny i mechanizmy radzenia, którymi dysponuje osoba, a przez to są szczególnie dla niej dotkliwe.

W literaturze wyodrębnia się dwa typy zdarzeń traumatycznych.
Typ I obejmuje pojedyncze zdarzenia, nagłe i niespodziewane, takiej jak wojny, katastrofy naturalne, pożary, wypadki drogowe, katastrofy lotnicze.
Typ II - chroniczny i złożony, dotyczy powtarzających się zdarzeń, które często są wynikiem intencjonalnego i świadomego działania drugiego człowieka, jak np. przemoc w rodzinie, maltretowanie w obozach (Terr, 1994).