Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Psychoterapia par

Jest formą pomocy psychologicznej dla osób pozostających w związkach partnerskich/małżeńskich. Koncentruje się na problemach w relacji pomiędzy partnerami. Jej celem jest poprawa jakości tej relacji poprzez zmianę sposobu komunikacji w związku, rozwój umiejętności wzajemnego słuchania, okazywania empatii i rozwiązywania konfliktów.

Psychoterapia par może być prowadzona równolegle z psychoterapią indywidualną każdego z partnerów lub jednego z nich.

Odbywa się w postaci regularnych spotkań pary z dwoma psychoterapeutami. Spotkanie trwa 90 minut.

Długość trwania psychoterapii i częstotliwość sesji jest uzależniona od celów terapii i sytuacji życiowej partnerów.