Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Psychoterapia indywidualna

Prowadzona jest w formie indywidualnych sesji z psychoterapeutą, o stałej częstotliwości, które odbywają się w gabinecie, a w wyjątkowych sytuacjach online.

Psychoterapia indywidualna umożliwia rozpoznanie dysfunkcjonalnych przekonań, wzorców zachowań i schematów osoby zgłaszającej się oraz ich zmianę. Służy poprawie jej funkcjonowania psychicznego i jakości życia, rozwojowi relacji międzyludzkich i umiejętności społecznych.

Terapia EMDR pozwala zidentyfikować i przetworzyć trudne i bolesne wspomnienia (więcej informacji w zakładce EMDR).

Pierwsze spotkania służą zebraniu informacji na temat problemów osoby zgłaszającej się, istotnych wydarzeń w historii jej życia oraz przedstawieniu przez psychoterapeutę metod terapeutycznych i zasad obowiązujących w terapii.

Sesje terapeutyczne trwają od 60 do 90 minut, w przypadku terapii EMDR - 90 minut. Odbywają się z reguły raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Dokładne terminy, długość trwania i częstotliwość sesji ustalane są indywidulnie z każdym pacjentem, przy uwzględnieniu ustalonych celów terapii i sytuacji życiowej pacjenta.