Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Psychoterapia grupowa

Obejmuje cykl regularnych spotkań w grupie od 8 do 12 osób, które prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów.

Spotkania trwają od 90 do 120 minut i z reguły odbywają się raz w tygodniu.

Najczęściej mają charakter grup zamkniętych, których skład jest stały.

Grupy otwarte, które w trakcie trwania procesu grupowego dopuszczają przyjmowanie nowych uczestników, są wskazane w przypadku psychoterapii grupowej długoterminowej. Pozwala to utrzymać minimalną liczbę uczestników, niezbędną dla dynamiki i rozwoju grupy.

Założeniem psychoterapii grupowej jest wykorzystanie w procesie leczenia dynamiki grupowej, w szczególności relacji i interakcji zachodzących pomiędzy psychoterapeutami i członkami grupy oraz pomiędzy samymi członkami grupy.