Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży przed osiemnastym rokiem życia konieczna jest współpraca i zaangażowanie rodziców (opiekunów).

W pierwszym spotkaniu bierze udział cała rodzina lub sami rodzice. Podczas wstępnych konsultacji psychoterapeuta zbiera wywiad dotyczący dziecka i rodziny. Omawia z rodzicami aktualną sytuację życiową oraz trudności dziecka. Ustala z nimi możliwy plan pomocy. Jednocześnie psychoterapeuta nawiązuje relację z dzieckiem.

Kolejnym etapem są indywidualne sesje z dzieckiem.

Regularnie odbywają się również spotkania z rodzicami. Omawia się na nich przebieg terapii oraz ustala możliwości zaangażowania rodziców do pracy nad poszczególnymi trudnościami dziecka. Spotkania z rodzicami są również okazją do wyjaśnienia wątpliwości.