Wróć, aby wyruszyć.

menu menu

Sankofa*

Centrum Psychoterapii Traumy

Powstało z myślą o osobach, które przeżyły trudne wydarzenia życiowe, takie jak klęski żywiołowe, katastrofa, napad lub wypadek komunikacyjny, doznały przemocy fizycznej lub psychicznej, doświadczyły wykorzystania seksualnego lub długotrwałych zaniedbań w dzieciństwie.

Oferta Centrum skierowana jest również do osób zmagających się z depresją, lękiem lub uzależnieniem, potrzebujących wsparcia w związku z diagnozą ciężkiej choroby, przeżywających żałobę po stracie osoby bliskiej, doświadczających konfliktów w związkach lub znaczących zmian życiowych.

Centrum oferuje pomoc osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży, w formie psychoterapii indywidualnej, grupowej lub terapii par.


*słowo-symbol SANKOFA pochodzi z języka plemion afrykańskich Akan z Ghany SAN (wróć) KO (idź) FA (patrz, szukaj, bierz), oznacza w wolnym tłumaczeniu „powróć do przeszłości, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować przyszłość”; jest przedstawiane jako ptak, który odwraca głowę do tyłu spoglądając w przeszłość, aby wyciągnąć stamtąd jajko oznaczające przyszłość.